West-Ende

Over ons

Algemeen
West-Ende is één van de buurtverenigingen in de Kruisstraat in Oldemarkt. Tot 2010 had de Kruisstraat 3 buurtvereningen. Echter in dat jaar zijn Kruistraat 2 en 3 samengevoegd en heeft mevr. Vaartjes de huidige naam WEST-ENDE bedacht, die de buurtvereninging nog steeds heeft.

Juni 2017
In gezamelijk overleg is besloten dat Krino de kar gaat trekken van de buurtvereniging. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Het voorlopige idee is om per evement een groepje te vormen die de ideeën zal uitwerken. Heb je een idee of wil je meewerken, laat het ons dan weten op west-ende@outlook.com.

Maart 2017
Er zijn op dit moment voorzichtige toenaderingen tussen  onze buurtvereniging en Kruisstraat 1. Binnenkort zal hierover een gesprek plaatsvinden en zal gekeken worden of dit door iedereen wenselijk wordt geacht. Wellicht kan met vereende krachten de buurtvereniging na een aantal enigszins sluimerende jaren weer geheel nieuw leven ingeblazen worden.