West-Ende
                  Geschiedenis

Heb je nog meer foto's? Geef ze dan door op:  west-ende@outlook.com of zet ze gewoon op de buurtapp.

Leuke foto van Frank. De grote boerderij (tussen de kerken) is er niet meer. De "armenhuisjes" ook niet (ingang Krukmansveldweg).  

Een paar leuke oude foto's van de Kruistraat van Ton


Niet in de kruisstraat, maar wel heel dichtbij. Een filmpje met Mimi van Olphen voor het oude gemeentehuis

Dit is een oude foto van van het huis van Rita en Bernard. Het huis met het ontbrekende nr. 46 staat hier nog op. Deze is ca. 50 jaar geleden afgebrand. Het andere ontbrekende nr.44 was de garage van Tonny Hof.

Dit is een foto van de huizen die stonden op de plek waar nu de 8 eengezinswoningen staan

Een filmpje uit 1997 van Oldemarkt vanuit de auto. Hij komt ook door de Kruisstraat bij 5:50:


Hieronder staan de foto's van de Kruisstraat omstreeks  1979.