West-Ende
Contact

Geef je nieuwtjes, wetenwaardigheden of andere onderwerpen door op onderstaand email adres. Ook kun je vragen stellen, hulp vragen, suggesties doen of vragen of iemand in de buurt iets heeft wat jij kunt gebruiken of iemand kent die iets kan regelen.

06-54397477

west-ende@outlook.com

           webmatser: Krino Wouda
                              Kruisstraat 61
     
                            8375BC Oldemarkt