آب کثیف در یک مدار فلوتاسیون زغال سنگ دستگاه هسته خاک