استفاده برای جدایی از آلومینیوم از سنگ معدن بوکسیت